Webbpolicy - CHS Controls

Webbpolicy

Allmänt

Skydd för den personliga integriteten är viktigt inom CHS Controls. Våra webbplatser är byggda på så sätt att den personliga integriteten respekteras och att de personuppgifter vi får skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Webbplatserna är en informationsplattform som beskriver, våra produkter, tjänster, leverantörer och övriga tjänster. Informationen är tillgänglig i befintligt skick och ska ses som ett komplement till rådgivning av CHS Controls personal.

Användning av information från webbplatserna

Informationen är avsedd att användas för enskilt bruk. Webbplatsernas form och innehåll inklusive text, ritningar, programvara och foton är upphovsrättsligt skyddat och får inte användas eller spridas utan vårt skriftliga godkännande.

Insamling och användning av personuppgifter

Som besökare på webbplatserna kan Du vid vissa tillfällen uppmanas att ge oss personlig information, t ex vid nerladdning av viss information eller förfrågningar mm. Samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen PuL. CHS Controls är ensam ägare till den information som samlas in. Vi för ingen personinformation vidare.

Om du har frågor om hur vi hanterar personlig information, skicka ett e-brev till chs@chscontrols.se. Du har rätt till en kopia på den information vi har om Dig samt be oss rätta felaktigheter samt ta bort inaktuell information.

Cookies och IP-adresser

När du besöker CHS Controls webbplatser kan vi använda cookies. En cookie är en liten datamängd som skickas till en webbläsare från en webbserver och som lagras på datorns hårddisk. En cookie används för att känna igen en användare och utifrån detta anpassa informationen på webbplatserna samt för statistikinsamling. Inställningar i Din webbläsare avgör om Du accepterar cookies eller inte. Vissa funktioner på våra webbplatser kan ha begränsad funktionalitet utan cookies.

Webbplatsernas innehåll och ansvar

CHS Controls webbplatser är tillgängliga i befintligt skick. CHS Controls lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet, informationens innehåll, fullständighet och riktighet eller att webbplatserna inte kan medföra intrång på tredje mans rättigheter. Bekräfta alltid teknisk information med CHS Controls personal.

Webbplatserna kan innehålla länkar till externa webbplatser. Förekomsten av sådan länk innebär inte att CHS Controls samarbetar med innehavaren av den webbplats till vilken länken pekar, CHS Controls tar inget ansvar för länkar och informationen på länkade webbplatser.

Inloggningsuppgifter

Om du erhållit användarnamn och inloggningsuppgifter för tjänster som förbehålls särskilt utvalda användare ansvarar Du för att uppgifterna används på behörigt sätt, att uppgifterna hålls hemliga, och för övrigt i enlighet med de instruktioner som gäller vid utfärdandet.