Referens

Skydd för solcellspaneler med brandmansbrytare

Dessa modulskydd sitter på en större anläggning i Göteborg. Bilden visar 3st PV modulskydd med 60A brandmansbrytare, överspänningsskydd och säkringar för att skydda solcellspanelerna.

Brandmansbrytaren gör det möjligt för Räddningstjänsten att koppla bort kablage mellan solcellspanelerna och växelriktaren vid brand.

Brandmansbrytaren manövreras med manöverdon placerad vid brandlarmscentralen.