Säkringar - CHS Controls

CHS Controls – Specialister på säkringar!

  • Vi hjälper Dig med urval och dimensionering av säkringar.
  • Vi hjälper Dig med översättning av säkringar mellan olika fabrikat.
  • Vi har säkringen för Din applikation!

Säkringen - apparaten som skyddar de flesta elkretsar. En av de viktigaste när det gäller elsäkerhet. En apparat som inte alltid får den uppmärksamhet som den förtjänar. Men - när den behövs måste den fungera till 100%. Det är ett faktum som står i focus för oss – rätt säkring för rätt applikation ger ett säkert skydd.

En hållbar utveckling - innebär bland annat effektivare energiutnyttjande, något som även påverkar säkringen. Moderna säkringar har lägre förlusteffekter vilket ger besparingar. Men effektiviseringen av andra apparater påverkar även säkringen. Effektivare transformatorer och kablage kan ge högre kortslutningsström, energieffektiva motorer har något högre startström – faktorer som påverkar dimensionering av säkringen. Installation av frekvensomformare minskar energiförbrukningen men även denna ska skyddas – ofta då med en ultrasnabb säkring. Förnyelsebar energi – t ex sol och vind – ställer nya krav på ett effektivt skydd.

När säkringen gjort sitt jobb - ska den ersättas med en säkring av rätt storlek och typ. Det finns en mångfald av säkringar, tillverkade enligt flera internationella standarder och för att skydda olika typer av utrustning och av olika fabrikat. Två säkringar kan, vid ett snabbt ögonkast, se lika ut, men de elektriska egenskaperna är kanske helt olika - fel ersättningssäkring kan ge katastrofala följder.


Micael Hellström

Tel 042-386102

Mobil 0705-151282

micael@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Björn Robertsson

Tel 042-386105

Mobil 0720-902650

bjorn@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Börje Jansson

Tel 042-386101

Mobil 0705-151281

borje@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Jimmy Folkesson

Tel 042-386104

Mobil 0726-006611

jimmy@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Ultrasnabba säkringar – bästa skyddet för batterier

Hur skyddar man viktiga batterisystem?

Svaret är - med ultrasnabba säkringar.

Avsaknaden av nollgenomgång gör det svårare för säkringen att bryta strömmen vid fel i DC kretsar jämfört med AC kretsar. Att skydda batterier är en applikation som ställer speciella krav på säkringen. Kortslutningsströmmen jämfört med normal belastningsström är normalt relativt låg. Trots detta bör säkringen bryta fel på mindre än 5 s, längre bryttid kan resultera i överhettning och därmed skador på batterierna.

En annan faktor att ta hänsyn till är spänningsnivån, större batterisystem innebär oftast högre driftspänningar, upp mot 700 VDC kan förekomma.

Genom att uppgradera från standard gG säkringar till ultrasnabba gR säkringar får man ett betydligt förbättrat skydd. Säkringarna kan även användas för högre DC spänning jämfört med säkringar klass gG.

Vi hjälper dig med dimensioneringen.

Vi behöver veta:

- Driftsspänning

- Max driftsström och batterisystemets driftstid.

- Kortslutningsström, beroende på batterityp, framgår av tillverkarens datablad.