Säkringar - CHS Controls

Specialister på säkringar!

  • Vi hjälper Dig med urval och dimensionering av säkringar.
  • Vi hjälper Dig med översättning av säkringar mellan olika fabrikat.
  • Vi har säkringen för Din applikation!

Säkringar - apparaten som skyddar de flesta elkretsar. En av de viktigaste när det gäller elsäkerhet. En apparat som inte alltid får den uppmärksamhet som den förtjänar. Men - när den behövs måste den fungera till 100%. Det är ett faktum som står i fokus för oss – rätt säkring för rätt applikation ger ett säkert skydd.

En hållbar utveckling - innebär bland annat effektivare energiutnyttjande, något som även påverkar säkringen. Moderna säkringar har lägre förlusteffekter vilket ger besparingar. Men effektiviseringen av andra apparater påverkar även säkringen. Effektivare transformatorer och kablage kan ge högre kortslutningsström, energieffektiva motorer har något högre startström – faktorer som påverkar dimensionering av säkringen. Installation av frekvensomformare minskar energiförbrukningen men även denna ska skyddas – ofta då med en ultrasnabb säkring. Förnyelsebar energi – t ex sol och vind – ställer nya krav på ett effektivt skydd.

När säkringen gjort sitt jobb - ska den ersättas med en säkring av rätt storlek och typ. Det finns en mångfald av säkringar, tillverkade enligt flera internationella standarder och för att skydda olika typer av utrustning och av olika fabrikat. Två säkringar kan, vid ett snabbt ögonkast, se lika ut, men de elektriska egenskaperna är kanske helt olika - fel ersättningssäkring kan ge katastrofala följder.


Produktspecialist

Börje Jansson
Tel 042-386101
borje@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Produktspecialist

Micael Hellström
Tel 042-386102
micael@remove-this.chscontrols.remove-this.se