Maskinbyggare - OEM - CHS Controls

Ett nära samarbete ger ökad konkurrenskraft…

Vi arbetar nära maskinbyggare och OEM.

Att erbjuda rätt produkt för rätt applikation är för oss bara en del av en lösning. Tillsammans med kunden analyserar vi dennes behov och optimerar våra produkter efter det. Det kan innebära allt från teknisk verifiering till att kunna erbjuda specialanpassade lösningar.

Kapaciteten för våra bromsmotstånd som används inom sågverksindustrin verifieras med temperaturökningsdiagram för den aktuella driften. För en kund i norra Sverige levererar vi en specialkonstruerad matningsenhet med jordfelsskydd enligt nordamerikansk standard.


Micael Hellström

Tel 042-386102

Mobil 0705-151282

micael@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Börje Jansson

Tel 042-386101

Mobil 0705-151281

borje@remove-this.chscontrols.remove-this.se