Kraftmotstånd för kraftdistribution, kraftgenerering och industri - CHS Controls

Kraftmotstånd för kraftdistribution, kraftgenerering och industri…

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kraftmotstånd från några få watt upp till flera megawatt.

Kraftmotstånd är byggstenen för produkter som bromsmotstånd för motordrifter, jordningsmotstånd för distributionssystem och belastningsmotstånd för generator- och batteritest. Andra krävande applikationer för kraftmotstånd är filtermotstånd för HVDC/SVC och traktionsmotstånd. De flesta typerna av kraftmotstånd är kundanpassade för den specifika tillämpningen.
 
Oavsett applikation, lång livslängd och ett minimum av underhåll har högsta prioritet.


Produktspecialist

Börje Jansson
Tel 042-386101
borje@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Produktspecialist

Micael Hellström
Tel 042-386102
micael@remove-this.chscontrols.remove-this.se