Kraftdistribution - CHS Controls

Ökad produktivitet, bättre skydd, effektivare energianvändning…

Våra produkter finns installerade i tung och lätt tillverkningsindustri, inom kraftgenerering och distribution.  Produkter ur vårt breda säkringssortiment skyddar allt från kablage och motorer till sofistikerade styr- och drivsystem.

Vi levererar belastningsmotstånd lämpliga för regelbundna prov av reservkraft och UPS-anläggningar. Tillförlitlig och säker tillgång på elkraft är fundamentalt för det moderna samhället. Trots allt, elavbrott förekommer, då är det viktigt att reservkraften fungerar.

Vi erbjuder säkringar och överspänningsskydd speciellt framtagna för skydd för solcellsanläggningar.  Förnyelsebar energi, vindkraft och solenergi, blir allt viktigare för vår energiförsörjning. Vi levererar hinderljus, belysning och uttag till vindkraftsindustrin.


Produktspecialist

Micael Hellström
Tel 042-386102
micael@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Produktspecialist

Börje Jansson
Tel 042-386101
borje@remove-this.chscontrols.remove-this.se