Säkringar gPV

Solcellspaneler är en tillämpning som ställer speciella krav på säkringen.

En tendens under senare år är att spänningen höjts upp mot 1000 VDC. Säkringar installeras på båda sidorna av strängen eftersom systemet är ojordat.

Säkringarna ska kunna bryta de låga felströmmar som uppkommer vid fel på solceller samtidigt som de ska klara höga felströmmar som kan uppkomma vid fel på en växelriktare. Dessutom utsätts säkringen för cyklisk belastning beroende på temperaturen på solcellsmodulen. Säkringarna med driftklass gPV enligt IEC60269-6 uppfyller kraven.

Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102