PV modulskydd med säkringar, överspänningsskydd och brandmansbrytare

PV modulskydd med säkringar och överspänningsskydd för anläggningar upp till 1000VDC.

Enheten monteras nära solcellspanelerna och fungerar även som en sammankopplingsbox.

Överströmsskydd

Säkringar klass gPV, anpassade för att kunna bryta de låga felströmmar som uppkommer vid fel på solceller samtidigt som de ska klara höga felströmmar som kan uppkomma vid fel på en växelriktare. Säkringens märkström koordineras med solcellspanelernas kortslutningsström. Två säkringar per sträng, installerade i säkringsfrånskiljare med lampindikering för utlöst säkring.

Åskskydd/överspänningsskydd

Typ T1/2 åskskydd/överspänningsskydd eller typ T2 överspänningsskydd är installerat. Är byggnaden utrustad med åskledare krävs åskskydd/överspänningsskydd Typ 1/2, saknas åskledare används överspänningsskydd Typ 2.

Brandmansbrytare

Brandmansbrytaren gör det möjligt att koppla bort kablaget mellan solcellspaneler och växelriktare. På så sätt blir det möjligt för brandpersonal att arbeta utan risk för skador av spänningssatta ledare. Brandmansbrytaren är en DC lastbrytare försedd med en tidsfördröjd underspänningsutlösare.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
PV modulskydd med säkringar, överspänningsskydd och brandmansbrytare