Skydd för solcellspaneler

Skydda solcellernas DC sida mot överströmmar och överspänningar, installera PV-modulskydd!

Intresset för förnyelsebar energi som solenergi ökar kraftigt, industrin för solcellspaneler växer med 30-40% per år. Ökade energipriser har genererat ett ökat intresse även i Skandinavien.

En solcell/fotovoltaisk cell omvandlar ljus till elektrisk ström - DC. En solcellspanel är en kapslad enhet som består av ett antal sammankopplade solceller. Solcellspanelerna seriekopplas till en sträng för att kunna generera önskad spänning. Ett antal strängar kan sedan parallellkopplas för att högre effekt ska uppnås. Solcellspanelerna bör skyddas både mot överström och mot överspänning.

Solcellsanläggningar installerade på byggnader påverkar även hur Räddningstjänsten kan göra insatser vid brand. Räddningstjänsten rekommenderar säkerhetshöjande åtgärder som gör det möjligt att koppla bort matande kablage från solcellspanelerna från den punkt/punkter där brandmännen tar sig in i byggnaden.