Skydd för batterisystem

Eaton Bussmann Series introducerar en nya säkringar för att skydda batterier och energilagringssystem.

Att skydda batterier och energilagringssystem ställer vissa specifika krav på säkringen. Den måste kunna användas i DC system där relativt höga felströmmar i kombination med lägre överlaster kan uppkomma. En annan utmaning är att spänningsnivån tenderar att bli allt högre.

Det pågår ett arbete inom IEC med att ta fram en ny standard för säkringar avsedda för att skydda batterier och energilagringssystem, IEC60269-7. I den föreslagna standarden definieras två nya driftsklasser, gBat (totalområdessäkring) och aBat (delområdessäkring, endast kortslutningsskydd).

Eaton Bussmann Series introducerar fyra nya säkringstyper som är baserade på utkastet för den nya standarden.

  • Knivsäkringar 1000VDC, 63-400A, storlek 1-3
  • Säkringar med kontaktskena för bultfäste 1000VDC, 63-400A, storlek 1-3
  • Knivsäkringar 1500VDC, 250-500A, storlek 3L
  • Säkringar med kontaktskena för bultfäste 1500VDC,250-500A, storlek 3L
Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101