BS88 säkringar

Ultrasnabba BS88 säkringar finns i två spänningsklasser, 240 och 690 VAC.

Flera typer är även provade för DC applikationer. Säkringarna är normerade enligt BS88-4 och är vanliga i UPS system.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101