Ultrasnabba säkringar

Användningen av halvledare ökar stadigt inom industrin.

Exempel på utrustning som kan innehålla halvledare är mjukstarters, strömriktare, frekvensomformare, spänningsomvandlare, utrustning för avbrottsfri kraft, nätaggregat och statiska reläer.

Ultrasnabba säkringar tillverkas i olika utföranden beroende på elektriska egenskaper, installationsmetod och lokal standard. Vanliga typer är cylindersäkringar, knivsäkringar, fyrkantsäkringar och BS88 säkringar.

Val av säkring

För rätt skydd av halvledarkomponenter måste följande faktorer beaktas:

  • Säkringens märkspänning (Un) måste vara lika eller högre än kretsens nominella spänning
  • Max ström (I) i kretsen under normala förhållanden
  • Den energi (I²t) som säkringen släpper igenom vid en kortslutning måste vara mindre eller lika med den energi som halvledaren klarar
  • Säkringens brytförmåga måste vara högre än kretsens kortslutningsström
  • Säkringens kontinuerliga belastningsbarhet måste vara högre än max ström under normala förhållanden.
  • Ström/spänningstoppar, cykliska belastningar, tillfälliga överlaster etc påverkar även vilken typ av säkring som bör väljas.

Effektförluster

Ultrasnabba säkringar avger betydligt mer värme jämfört med säkringar för lednings- och motorskydd, vilket måste beaktas vid installation i säkringshållare och säkringslastbrytare.

Driftsklass aR, gR och gS

Traditionellt har ultrasnabba säkringar använts som rent kortslutningsskydd, någon annan apparat i kretsen ger skydd mot överlast. Säkringar som enbart är avsedda för kortslutningsskydd benämns klass aR. Ny teknik har gjort det möjligt att kombinera behovet av både kortslutnings- och överlastskydd i samma säkring, klass gR/gS.

Klass gR/gS erbjuder utökat skydd jämfört med klass aR men säkringarna är något långsammare. Klass gR/gS säkringar kan oftast direkt ersätta klass aR säkringar, däremot ska aldrig gR/gS ersättas av aR.

DC applikationer

Vi erbjuder ett brett sortiment säkringar speciellt framtagna för DC applikationer. För att kunna välja rätt typ av säkring är även tidskonstanten (L/R) i ms viktig.

Vi hjälper er tillsammans med tillverkarnas specialister att välja rätt säkring för er applikation. Kontakta oss!