Ultrasnabb

Ultrasnabba säkringar är framtagna för att skydda frekvensomformare och mjukstarter.

Ultrasnabba säkringar är normalt klassade som Application limited OCPD. Dessa säkringstyper är inte generellt godkända för Branch circuit protection, men är tillåtna för vissa specifika applikationer t ex skydda frekvensomformare i motorkretsar. Med Application limited OCPD krävs en försäkring godkänd för Branch circuit protection.

Klass J ultrasnabba säkringar är godkända för Branch circuit protection och erbjuder dessutom ett betydligt förbättrat skydd för elektroniska startapparater som mjukstarter och frekvensomformare.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102