Klass CF CUBEfuse

Erbjuder samma prestanda som klass J säkringen men med upp till 70% minde montageyta i apparatskåpet.

CUBEFuse tröga klass CF säkringar finns nu i märkströmmar upp till 400A.

Erbjuder Branch circuit protection (NEC 240), motorskydd (NEC 430), hög brytförmåga upp till 300 kA, strömbegränsande.

Tröga säkringar används för att skydda kablage, transformatorer, motorer och kondensatorer. För kabelskydd dimensioneras säkringarna så att märkströmmen inte överstiger ledarens belastningskapacitet, Säkringen ska inte belastas kontinuerligt till mer än 80% av märkströmmen. Särskilda regler gäller för mindre areor AWG18 till AWG10.

För motorskydd med tröga är max säkringsstorlek 175% av motorns fullastström. Vid behov, t ex tungstart kan säkringsstorleken ökas till max 225% av fullastströmmen. Rekommenderad dimensionering är ca 125-130% av fullastströmmen vid normalstart.

Tröga säkringar för skydd av trefastransformatorer med primär- och sekundärsäkringar dimensioneras till max 250% av fullastströmmen på primärsidan och max 125% eller närmsta större standardstorlek (<9 A max 167%) på sekundärsidan.

Vid kondensatorskydd dimensioneras tröga säkringar normalt till mellan 150-175% av kondensatorbankens märkström.

Snabba säkringar funns i märkströmmar upp till 100A och används för att skydda kritiska laster som UPS system.

CUBEFuse Wind är framtagen för att skydda lågnivåfel som kan uppkomma i vindkraftverk. Märkspänning 690VAC och finns i märkströmmar upp till 100A.

Både säkringar och säkringshållare är beröringsskyddade, IP 20.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102