Trög transformatorskydd

Speciellt framtagna för primärskydd av manöverkretstransformatorer.

När transformatorn matas efter huvudbrytaren ska säkringarna dimensioneras enligt NEC 450.3(B). Vi rekommenderar alltd både primär- och sekundärsäkringar. Primärsäkringarna kan dimensioneras upp till 250% av fullastströmmen. Sekundärsäkringen kan däremot vara av en typ för Supplementary protection, Midget.

Manöverkretstransformatorer som är en del av en motors styrkrets, transformatorn matas efter motorgruppens kortslutningsskydd, kan dimensioneras enligt NEC 430.72(C). Viktigaste skillnaden mot NEC 450.3(B) är att primärsäkringarna som skyddar transformatorer med fullastström mindre än 2 A kan dimensioneras upp till 500% av fullastströmmen.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102