Nordamerikanska säkringar

I Nordamerika krävs rätt typ av säkringar, installerade enligt nordamerikanska normer samt UL- och CSA-godkännande.

Säkringsstandarden i Nordamerika skiljer sig avsevärt jämfört med säkringstyper som är vanligen förekommande i Europa, dimensioner och karakteristik skiljer sig avsevärt. Eaton Bussmann Series erbjuder ett komplett sortiment säkringar och tillbehör enligt nordamerikansk standard. Vi hjälper våra kunder att välja rätt säkring för varje applikation - och hjälper er att dimensionera dessa baserat på nordamerikanska bestämmelser.