Industrisäkringar - IEC standard

Industrisäkringar tillverkade enligt IEC standard.

IEC60269 är den övergripande standarden för lågspänningssäkringar. Säkringarna finns i flera fysiska utföranden t ex

  • Cylindersäkringar
  • NH knivsäkringar
  • Neozed- och Diazedsäkringar, D0/D säkringar
  • Säkringar enligt BS88-2 och BS88-6

Oavsett utförande är tid/strömkaraktäristiken likvärdig. Det är möjligt att ersätta en NH knivsäkring med en BS88 säkring under förutsättning att säkringens märkspänning och märkbrytförmåga är högre än kretsens. Driftsklassen betecknas med två bokstäver, varav den första avser funktionsklass och den andra objektet som ska skyddas.

Driftsklass gG

Strömbegränsande säkring avsedd för kabel-, lednings- och allmänskydd. Totalområdessäkring, trög i det lägre överströmsområdet och snabb i kortslutningsområdet. Ersätter äldre gL säkring.

Driftsklass aM

Strömbegränsande säkring avsedd som kortslutningsskydd i motorkretsar. Delområdessäkring, motorkretsen måste kompletteras med ett skydd för det lägre överströmsområdet t ex ett överlastrelä.

Driftsklass gM

Strömbegränsande säkring avsedd för motorskydd, totalområdessäkring. Finns enbart i utförande enligt BS88-2 och BS88-6. Säkringarnas märkström anges i två värden, kontinuerligt belastningsbar märkström samt ett högre värde som relaterar till säkringens förmåga att motstå startströmmar. En säkring med märkström 63M100 kan belastas upp till 63 A kontinuerligt och motstår startströmmar motsvarande en 100 A klass gG säkring.

Driftsklass gTr

Strömbegränsande säkring avsedd för överlastskydd för en kratftransformator och kortslutningsskydd för skensystem. Säkringen är selektivt koordinerad mot krafttransformatorns högspänningssäkringar.

Driftsklass gFF

Strömbegränsande snabb säkring. Främst avsedd för att skydda landsbygdsnät uppbyggda på aluminiumkabel.

Selektivitet

Selektivitet i ett distributionssystem innebär att säkringar som placeras i serie koordineras på så sätt att endast den som befinner sig omedelbart uppströms ett fel löser ut. Villkoret för selektivitet är att den mindre säkringens bryttid (smälttid + ljusbågstid) är kortare än den större säkringens smälttid som finns uppströms. Klass gG säkringar ger selektivt skydd mot andra klass gG säkringar med ett selektivitetsförhållande på 1,6:1, dvs märkström på uppströms säkring ska vara 1,6 gånger större.

DC-kretsar

Avsaknad av nollgenomgång gör det svårare för säkringen att bryta strömmen vid fel i DC-kretsar jämfört med AC-kretsar. Det är speciellt noterbart i kretsar med hög tidskonstant. De flesta säkringstyper kan användas i DC kretsar, kontakta CHS Controls för applikationsassistans.