Uttag och anslutningsdon

Vi levererar uttag och anslutningsdon främst för användning i Nordamerika.

Vi kan även leverera uttag och anslutningsdon enligt brittisk standard, enligt australisk standard samt produkter för installation i Ex-miljö.