Hinderljus enkel

Enkla hinderljus för alla höjder.

Den dominerande teknologien är LED

  • Lågintensiva hinderljus med IR
  • Medium intensiva hinderljus
  • Högintensiva hinderljus

 

Modellen kan användas för att markera hinder som utgör ett hot mot flygplan, såsom telekommunikationstorn, vindkraftverk, byggnader och andra höga strukturer.

Idag installeras hinderljus och delvis fyrar med LED som ljuskälla.

LED hinderljus är bl a mycket pålitliga, har en lång underhållsfri livslängd (12-15år) och en låg energiförbrukning. LED hinderljus med IR blir synlig för piloter som använder mörkerkikare (NVG). LED hinderljus med IR är ett krav från Transportstyrelsen.

 

Vi tillhandahåller även fästdeltajer av rostfritt stål.

 

CHS Controls AB kan även tillhandahålla LED hinderljus med solcellsdrift från vår leverantör Avlite.

Kontakta CHS Controls AB för mer information.

Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102