CHS Controls Produkter

Mobil flygplatsbelysning

Vi kan tillhandahålla mobila flygplatsljussystem

Våra mobila flygplatsljussystem matas med batteri och / eller solceller.

 

AV-425-RF är en robust helt fristående LED-ljus avsedd för

en rad tillämpningar. Utrustad med RF-radiostyrning

och detta fullt fungerande ljus kan styras från tornet utan dyra

kablage eller dikning krävs.

 

Kontakta CHS Controls AB för mer information.

Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102