Upphöjda armaturer

Upphöjda armaturer kan levereras med LED eller halogen som ljuskälla.

LED är nu den dominerande teknologien för upphöjda inflygningsljus-, banljus- och taxibanljusarmaturer på flygplatser.

Banarmaturer upphöjda:

 • Inflygningsarmatur
 • Rullblixt
 • Tröskelidentifieringsljussystem
 • Tröskelarmatur
 • Banändearmatur
 • Bankantarmatur
 • PAPI
 • Taxibankantljus
 • RGL

Heliportarmaturer:

 • Inflygningsljus
 • Perimeterljus
 • Flodljus
 • Heliportfyr
Produktspecialist
Björn Robertsson
Mobil: 042-386105
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Upphöjda armaturer