Mobil flygplatsbelysning

Vi kan tillhandahålla mobila flygplatsljussystem.

Våra mobila flygplatsljussystem matas med batteri och/eller solceller.

AV-425-RF är en robust helt fristående LED-ljus avsedd för en rad tillämpningar. Utrustad med RF-radiostyrning och detta fullt fungerande ljus kan styras från tornet utan dyra kablage eller dikning krävs.

Kontakta CHS Controls AB för mer information.

Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Produktspecialist
Björn Robertsson
Mobil: 042-386105
Mobil flygplatsbelysning