Infällda banljusarmaturer

Infällda armaturer levereras med LED eller halogen som ljuskälla. Infällda armaturer levereras med LED eller halogen som ljuskälla.

LED är nu den dominerande teknologien för infällda inflygningsljus-, banljus- och taxibanljusarmaturer på flygplatser.

Banarmaturer infälld:

 • Inflygningsarmatur
 • Tröskel-Banändarmatur
 • Tröskelarmatur
 • Banändarmatur
 • Bancentrumarmatur
 • Bankantarmatur
 • Taxibankantljus
 • Infälld RGL
 • Infälld Stop Barljus

Heliportarmaturer:

 • Inflygningsljus
 • Perimeterljus
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Produktspecialist
Björn Robertsson
Mobil: 042-386105
Infällda banljusarmaturer