Högintensiva hinderljus

LED baserade hinderljus med IR, främst avsedda för föremål med en höjd av 150 m eller mer över havsytan.

Vi erbjuder ett brett sortiment av högintensiva LED hinderljus med IR. Samtliga kännetecknas av lång livslängd och låg energiförbrukning. Kombinationen LED+IR gör att hinderljusen är synliga för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). Vi erbjuder bland annat:

  • Högintensiva hinderljus typ B, vitt blinkande ljus, 100 000 cd dagtid, 20 000 cd gryning och 2000 cd vid mörker, versioner med GPS synkronisering och Modbus kommunikation
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Produktspecialist
Börje Jansson
Högintensiva hinderljus