Helt släta armaturer för heliport

Infällda heliport armaturer med en höjd av 6 mm för obehindrade rörelser av sjukvårdspersonal och annat på helikopterplattan.

Standard infällda heliport armaturer med adapterring blir helt släta och skyddade mot yttre påverkan, som t ex snöplogar.

CHS Controls har utvecklat 12 - 8"" adapterringar där den installerade infällda armaturen blir helt slät. Adapterringen passar till infällda heliportarmaturer från OCEM.

Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Produktspecialist
Björn Robertsson
Mobil: 042-386105
Helt släta armaturer för heliport