Kvalitets- och miljöpolicy - CHS Controls

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi erbjuder utrustning för elkraft- och automationsindustrin i samarbete med världsledande, kvalitetsmedvetna tillverkare. Vår målsättning är att med hög servicenivå, pålitliga och stabila leveranser erbjuda moderna produkter och lösningar till våra kunder.

Vi arbetar för en hållbar miljöutveckling och verkar för att minimera miljöpåverkan som uppkommer i vår verksamhet.

Certifierade huvudleverantörer

ISO 9000
Eaton Electrical
Bussmann
Crouse-Hinds
Crouse-Hins ALP

Cooper Wiring Devices
Cressall Resistors
Federal Signal
Hoffman EnclosuresResolux

ISO 14000
Eaton Electrical
Cressall Resistors